نمایش 1–8 از 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

سانسوریا بلک گلد بزرگ

185,000 تومان
سایز دهانه گلدان 15سانتی متر گلدان پلیمری و دوستدار طبیعت ارتفاع گیاه از سطح خاک حدود 15سانتیمتر در 3 رنگ بندی گلدان موجود می باشد: سفید.مشکی.طوسی

سانسوریا بلک گلد

269,000 تومان
سایز دهانه گلدان 10سانتی متر گلدان پلیمری و دوستدار طبیعت ارتفاع گیاه از سطح خاک حدود 15سانتیمتر در 3 رنگ بندی گلدان موجود می باشد: سفید.مشکی.طوسی

سانسوریا کرواتی بزرگ

325,000 تومان
سایز دهانه گلدان 15 سانتی متر گلدان پلیمری و دوستدار طبیعت ارتفاع گیاه از سطح خاک حدود 50سانتیمتر در 3 رنگ بندی گلدان موجود می باشد: سفید.مشکی.طوسی

سانسوریا هانی

135,000 تومان
سایز دهانه گلدان 7سانتی متر گلدان پلیمری و دوستدار طبیعت ارتفاع گیاه از سطح خاک حدود 7.5سانتیمتر در 3 رنگ بندی گلدان موجود می باشد: سفید.مشکی.طوسی

سانسوریا کراواتی

155,000 تومان
سایز دهانه گلدان 15 سانتی متر گلدان پلیمری و دوستدار طبیعت ارتفاع گیاه از سطح خاک حدود 33سانتیمتر در 3 رنگ بندی گلدان موجود می باشد: سفید.مشکی.طوسی

سانسوریا شمشیری ابلق

1,900,000 تومان
سایز دهانه گلدان 30 سانتی متر ارتفاع گیاه از سطح خاک حدود 110سانتیمتر در 3 رنگ بندی گلدان موجود می باشد: سفید.مشکی.طوسی

سانسوریا پایه کوتاه

159,000 تومان
سایز دهانه گلدان 15 سانتی متر گلدان پلیمری و دوستدار طبیعت ارتفاع گیاه از سطح خاک حدود 15سانتیمتر در 3 رنگ بندی گلدان موجود می باشد: سفید.مشکی.طوسی